Festudvalg

I NKK vil vi meget gerne ses til fest og ballade. Vi har derfor tradition om at afholde to fester om året, men det vil altid være velkomment med flere!

  • Sommerfest – før eller efter sommerferien
  • Julefrokost

Vi har ikke et fast festudvalg der sørger for at arrangere den ene fest efter den anden. I stedet har alle medlemmer i klubben mulighed for at engagere sig i planlægningen af en eller flere fester i løbet af året.

Tovholdere

Vi har to tovholdere der fungerer som go-to personer ved planlægning af fester. De skal ind over den overordnede planlægning der vedrører økonomi, lokaler, dato, evt. koordinering med andre udvalg/arrangementer o.l. De står desuden for i løbet af året, at skrive ud for at initiere planlægningen af en fest, hvis der endnu ikke er andre der taget initiativet. De hjælper også med gode råd, praktisk erfaring og konkrete udfordringer.

Hvis du ønsker at deltage i planlægningen af en fest skal du kontakte en af festtovholderne.