FAQs for helt nye medlemmer


 

Hvornår er der introduktionsdag?

Der afholdes ikke flere introdage i år, grundet medlemstop i klubben

Hvilke kurser findes i NKK?

I NKK findes der i øjeblikket fortrinsvis begynderundervisning. Hvis man vil klatre med reb, kan man også tage et sikringskursus gennem klubben. Du kan finde flere oplysninger her

Træningstider?

Der er muligheder for at træne i NKK i Nørrebrohallens åbningstider.

Hvad koster det at være medlem af NKK?

Du kan finde de aktuelle priser her.

Hvilken slags udstyr skal jeg anskaffe mig?

For at klatre på vores boulder vægge (lave vægge) har du kun behov for et par klatresko og evt. kalk. For at klatre på de høje vægge skal du bruge reb og sele.
Du kan købe alt det nødvendige udstyr i en af de tre friluftsbutikker der ligger ved Nørreport station: FriluftslandFjeld & Fritid og Spejdersport
Klubbens medlemmer får rabat i Friluftsland, Fjeld & Fritid og Eventyrsport. Du skal blot huske at medbringe bevis på medlemskab.

Hvilken form for klatring tilbyder klubben?

Klubben tilbyder bouldering (klatring uden reb på lav væg) og sportsklatring på en højvæg indendørs samt på den udendørs klatrevæg i BaNanna Park.

Hvilke andre aktiviteter har klubben?

Vi laver konkurrencer, arrangerer klatreture og holder forskellige fester.

Kan jeg lære at klatre på klippe hos jer?

Du har ikke mulighed for at lære at klatre på klippe hos os – se evt. USG og dklaf for klippeklatre kurser

Er der børneklatring i NKK-regi?

Der er juniorklatring for børn mellem 9 og 16 år. Du kan finde aktuelle opslag om juniorklatring under menupunktet kurser. I forbindelse med klatring for mindre børn henviser vi desuden til  Blocs and Walls

Skal jeg have et kursus for at klatre i NKK?

Du skal ikke have et kursus for at klatre på bouldervæggene i NKK, men du skal have taget et sikringskursus for at bruge højvæggen. Du se efter aktuelle kurser i NKK under punktet kurser.

Hvor gammel skal man være for at klatre?

Du skal have dine forældres tilladelse til at klatre, hvis du er under 15 år.

FAQs for gamle medlemmer


 

Hvornår er der klubaften?

Der er klubaften hver onsdag, hvor mange mødes ved væggen i BaNanna Park.

Kan jeg blive klatre-instruktør hos jer?

Klubben har kapaciteten til at uddanne instruktører. Henvend dig til kursus@nkk.dk.

Økonomiske godtgørelse til frivillige trænere

I Nørrebro klatreklub ønsker vi at tilbyde kurser af høj kvalitet til vores medlemmer. Derfor har vi altid brug for engagerede frivillige trænere og instruktører og vi har besluttet at give godtgørelser på op til 5000kr om træner om året per aktiv træner.

 • Alle trænere/instruktører skal være medlem af NKK.
 • Ønsker du at blive træner eller instruktør i NKK, skal du sende en ansøgning til sekretariat@nkk.dk med en kort tekst om din erfaring, evt. relevant uddannelse (fx VKI) og samt hvilken typer kurser du gerne vil undervise.
 • Alle godkendte trænere kan byde ind på de kurser som bliver sendt ud til trænergruppen. Trænerne kan også selv tage initiativ til at oprette kurser, men de skal godkendes af bestyrelsen. (Har du en ide til et kursus, så skriv til sekretariat@nkk.dk med en kort beskrivelse af det kursus du ønsker at holde samt hvornår du kunne tænke dig at holde det)
 • Sekretariatet vil, i samarbejde med den kursusansvarlige, fordele de forskellige træneropgaver, blandt de kvalificerede trænere.
 • Sekretariatet opretter og kalenderfører samtlige kurser på NKK’s hjemmeside.
 • Er du forhindret i at møde op til træningen, er du selv ansvarlig for at finde en afløser.
 • Trænergodtgørelse følger nogle faste standardsatser:

– 600 kr. for et Sikringskursus. (Det forventes at man bruger ca. 5 timer.)

– 125 kr. for en gang Kickstart.

– 125kr i timen for øvrige kurser eller efter aftale med sekretariatet

 • Aktive trænere kan få godtgørelse på maksimalt 5000kr om året.
 • Godtgørelsen udbetales halvårligt bagud.
 • For almindelige kurser kan skal der som udgangspunkt være 10 deltagere per træner. For sikringskurser kan skal der som udgangspunkt mindst være 4-6 deltagere per træner for at kurset oprettes.
 • Kursustiderne er mandag kl. 16-20 holdkurser samt tirsdag kl. 16-18 for Juniorkurser samt kick-start om onsdagen fra kl. 19.
 • Sekretariatet indhenter børneattest på alle trænere der underviser børn og unge under 15 år.
 • Man må ikke undervise grupper på NKK’s vægge i eget regi.

Uddannelse – bliv bedre træner, rutebygger eller bestyrelsesmedlem

Hvis du er aktiv i Nørrebro Klatreklub som træner, rutebygger, bestyrelsesmedlem eller i et af udvalgene, så vil klubben dække (klatre-)relevant videreuddannelse, som du måtte ønske. Det er en betingelse herfor,

 • at du sender en ansøgning om støtte til den ønskede videreuddannelse til Nørrebro
  Klatreklubs bestyrelse, og at din ansøgning bliver godkendt af denne inden
  videreuddannelsen påbegyndes;
 • at du har været aktiv som frivillig i mindst et halvt år inden du søger om støtte
  til den relevante videreuddannelse;
 •  at du forpligter dig til at være aktiv i mindst tre måneder
  efter gennemført videreuddannelse; og
 • at du sender dokumentation for deltagelse i videreuddannelse til sekretariat@nkk.dk senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.
 • Bemærk at hvis kurset koster mere en 1200kr og hvis kurset er modulopdelt, som fx dklafs Træner 1&2 kurser. – så skal der sendes dokumentation efter hvert modul.

Du kan finde mere information om relevante kurser her

Hvis du har yderligere spørgsmål til klubben, så skriv til sekretariat@nkk.dk