Regler for benyttelse af højvæggen:

Klatrevæggen tilhører Nørrebro Klatreklub (NKK). Du skal være MEDLEM af NKK for at benytte væggen. For besøgende, der ikke er medlemmer, kræves dagskort. Disse kan købes i receptionen.

AL KLATRING SKER PÅ EGET ANSVAR!
Endvidere skal du have deltaget i et SIKRINGSKURSUS eller være i besiddelse af tilsvarende kompetencer.

Vis HENSYN til andre på væggen og hallens øvrige sportsudøvere.

DU MÅ KUN BENYTTE FLYDENDE KALK! Du kan købe flydende kalk i receptionen.

Ved UNDERVISNING og kurser kan der kun klatres i det omfang instruktøren giver tilladelse til det.
Oplever du at nogle personer er til gene for klatringen, skal du henvende dig til personalet i receptionen.

Væggen er 10 m høj så samtlige ruter på væggen kan klatres med et 30 m reb. Et 30 m reb er dog for kort for de lange ruter på Bananna, så vi anbefaler et 40 m reb hvis man vil være helgarderet.

Pas på væggen.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra væggen.

GO KLATRING!! mvh. NKK
***

High wall

Before using Nørrebro Climbing Club’s wall for route climbing:
The climbing wall is the property of Nørrebro Climbing Club (NKK).

MEMBERS of NKK can use the climbing facilities for free. NON-MEMBERS have to pay a day fare at the reception.

YOU CLIMB AT YOUR OWN RISK!

You must have attended a BELAY COURSE or have equal abilities.

Please show RESPECT to other climbers and other athletes at the sports center.

YOU ARE ONLY ALLOWED TO USE LIQUID CHALK! Liquid chalk is available at the reception.

During CLIMBING COURSES, please ask the instructor whether you are allowed to use the facility. All courses are announced on the NKK homepage: www.nkk.dk

Please notify the staff at the reception if you experience anybody bothering you while climbing.

The wall is 10 m high, so a 30 m rope is enough for all routes. But we recommend a 40 m rope if you want to use the same rope on the Bananna wall as well.

Please take care of the facility.

Breaking these rules can result in your suspension from climbing on NKK’s facility.

Remember to ENJOY CLIMBING!! NKK