Konkurrencer

I NKK har vi tradition for at holde konkurrencer i løbet af året. De bedst kendte er nok BaNanna Park Open og de mindre hyggebouldere der bliver holdt i løbet af året. Derudover er vi regelmæssigt vært for nogle af de konkurrencer der holdes i forbundsregi, f.eks DM og Bloc Master.

Afholdelse af både store og små konkurrencer er ofte afhængig af frivillig deltagelse fra klubbens medlemmer. Dette kan være opgaver lige fra planlægning af selve arrangementet, dommere på problemer/ruter, børstere, sikringsfolk, isolationsvagter, design af plaket, og meget mere. Hvis du har lyst til at hjælpe og lære din klub og andre medlemmer bedre at kende kan du derfor altid tage fat i en tovholder fra det pågældende udvalg eller kontakte den ansvarlige for eventet.

BaNanna Park Open

Denne sportklatrekonkurrence holdes traditionelt i juni for at skyde årets udendørssæson ordentligt i gang med en spandfuld nye lækre ruter. Højvæg/BaNanna-udvalget er ansvarligt for at nedsætte en planlægningsgruppe, så hvis du har lyst til at give en hånd med kan kontakte dem via NKK’s facebookgruppe.

Hyggeboulder

I forbindelse med de fleste grebvaske afholdes venskabelige, afslappede konkurrencer for medlemmerne i NKK. Det foregår på udvalgte onsdage primært i efterår-/vinter-/forårssæsonen. Hyggeboulderne kan nogle gange henvende sig til en specifik målgruppe f.eks. begyndere/rutinerede eller have et tema f.eks. jul. Ved hver hyggeboulder får vinderen fra hvert køn sin præstation foreviget i form af et skilt der bliver hængt op i klubben.

Hyggeboulderne arrangeres sædvanligvis af boulderudvalget i forbindelse med at der grebvask af en sektion. Hvis du har idéer til en specifik hyggeboulder er det pt. lettest at kontakte udvalget via NKK’s facebookgruppe.