Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nørrebro Klatreklub

Kære medlemmer

Herved indkalder bestyrelsen i Nørrebro Klatreklub til ordinær generalforsamling der afholdes
tirsdag d. 15. marts 2016 kl 19.00 i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Kbh N. Specifikt mødelokale vil blive meldt ud senere.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Udvalgsformændenes beretninger.
 5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter, med budgetforslag.
 7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, eventuelle rabatordninger samt pris for dagskort.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 10. Valg af revisor samt suppleant.
 • Alle medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (formand@nkk.dk) senest syv dage før mødets afholdelse.
 • Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du være til stede på dagen, eller skal have skrevet en fuldmagt til en tilstedeværende.

Mvh

Bestyrelsen

Comments are closed.