Lukket for nye tilmeldinger fra 1. oktober 2015

(english information below)

Fra torsdag den 1. oktober 2015 er det ikke længere muligt at melde sig ind i Nørrebro Klatreklub pga. det høje medlemsantal, som skrivende stund er 941 medlemmer.

Beslutningen blev truffet af bestyrelsen i dialog med klubbens medlemmermedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september. (Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling her).

Det sidste års tid har der været et stigende antal klatrere i hallen, hvilket er dejligt, men det udgør desværre også et øget pres på væggene. Det vil stadig være muligt at købe dagskort.

Tilmelding åbner igen den 1. januar 2016. Fra næste år vil der være en begræsning på 800 medlemmer. Antallet vil løbende blive evalueret af bestyrelsen og ændret på, hvis det findes nødvendigt.

Mvh,

Bestyrelsen i Nørrebro Klatreklub

Dear everyone

From Thursday, October 1, 2015 it is NO longer possible to join Nørrebro Climbing Club due to the high number of members (about 950).

The decision was taken by the board in dialogue with members of the club at the extraordinary general meeting on 24 September.
It will still be possible to buy a day ticket.

Registration opens again on January 1st 2016. From next year there will be a limitation of 800 members. The number will be evaluated by the board and changed if deemed necessary.

Link to the summary: here

Comments are closed.