Ekstraordinær generalforsamling d. 24/9

Kære NKK medlemmer

Bestyrelsen vil gerne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 24/9-15 som afholdes i NKK-loungen kl. 19:00.

Emnerne er som følger:

1) Meldlemsstyring
2) Nyt logo

Medlemsstyring
Gennem de seneste år er klatring blevet en meget populær sport i DK. Dette mærker vi også i NKK med et stigende antal medlemmer i klubben år for år. Særligt er antallet af aktive medlemmer stigende. Vi regner med, ved årets slutning, at have ca. 1000 medlemmer. Vores faciliteter har nu engang den størrelse de har, hvorfor vi oplever at det stigende antal klatrere gør pladsen tiltagende trang, både på madrassen og på væggen. Dette begrænser den enkelte klatres udfoldelse og udgør desuden en sikkerhedsrisiko. Der er større risiko for at blive ramt af en faldende klatrer når man skal gå uden om større mængder folk, og i tilfælde af brand hæmmer det flugthastigheden når lokalet er overfyldt. Derfor beder bestyrelsen om at der diskuteres hvilke muligheder og mandater vi kan få til at begrænse stigningen i medlemstallet. Vi har selv haft flg. muligheder i spil

i. Få mandat til at iværksætte medlemsstop

ii. Fjerne muligheden for halvårsmedlemsskaber

iii. Øge prisen på dagskort

På mødet finder vi en løsning og stemmer om den.

NKK logo
NKK har gennem flere år haft en logo som vi har været glade for, men vi mener at det er på tide at få det skiftet ud med et nyt. For noget tid tilbage bad vi medlemmerne om at komme med forslag til et nyt logo og det er mundet ud i at vi har et logo-forslag, som vi gerne vil høre jeres mening om forhåbentlig vedtage bliver NKK’s nye logo.

Yderligere forslag til emner der skal tages op på den ekstraordinære GF skal sendes til formand@NKK.dk senest 4 dage før mødet.

Mvh.

Rasmus Bølling, formand for NKK

Comments are closed.